Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Acte de stare civilă

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

SOLICITĂ O PROGRAMARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE AICI: https://programareambasada.setmore.com/

Pentru întrebări suplimentare sau expedierea dovezilor de plată pentru serviciile consulare prestate: bruxelles@mfa.gov.md

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor RepubliciiMoldova, întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

Cetăţenii Republicii sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Prin intermediul Ambasadei, cetățenii Republicii Moldova pot solicita transcrierea actelor de stare civilă eliberate de instituțiile statelor străine. Durata medie a transcrierii unui act de stare civilă este 45 zile.

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE

Acte necesare:

 • extrasul actului de naștere în format multilingv (internațional) eliberat de Primăria belgiană/luxemburgheză, în original și copie (extrait acte naissance, mariage etc);
 • actele de identitate ale părinților (pașaport sau buletin de identitate valabil), în original și copie;
 • certificatele de naștere ale parinților copilului în original și copie;
 • certificatul de căsătorie al parinților, în original și copie;
 • alte acte, dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

Transcrierea actelor de naștere ale copiilor născuți în Belgia și Luxemburg este gratuită. Certificatele de naștere eliberate de către Ambasadă NU conțin numărul de identificare al persoanei. Durata medie a transcrierii este de aproximativ 45 zile.

În cazuri de urgență, cererea privind transcrierea actelor de stare civilă poate fi depusă personal sau prin procură, la Oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi în Republica Moldova. Întocmirea procurii poate fi solicitată la Ambasada RM in Belgia.

Adrese Oficii stare civilă în Republica Moldova: http://www.asp.gov.md/ro/node/2418

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

Acte necesare:

 • extrasul actului de căsătorie în format multilingv, în original și copie;
 • actele de identitate ale soților, în original și copie ;
 • certificatele de naștere ale soților, în original și copie;
 • certificatul de divorț al sotului/soției din căsătoria anterioară, în original și copie. În cazul în care sunt mai multe divorțuri se prezintă doar ultimul;
 • bonul privind achitarea taxei pentru serviciul consular - 25 euro

Rechizite bancare: IBAN: BE 3 5 3 1 0 1 6 9 0 8 5 5 3 7
La rubrica ”communication” se va indica obligatoriu:
"Transcriere certificat casatorie + numele și prenumele solicitantului"
Ambassade de Moldova, Bank account: 310169085537, SWIFT (BIC): BBRUBEBB ING Bank Bruxelles-Louise

Toate taxele consulare pot fi plătite doar prin transfer bancar la contul Ambasadei. Ambasada nu dispune de un terminal de plată pentru carduri.

În cazuri de urgență, cererea privind transcrierea actelor de stare civilă poate fi depusă personal sau prin procură, la Oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi în Republica Moldova. Întocmirea procurii poate fi solicitată la Ambasada RM in Belgia.

Adrese Oficii stare civilă în Republica Moldova: http://www.asp.gov.md/ro/node/2418

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DIVORȚ

Acte necesare:

 • extrasul actului de divorț în format multiling, în original și copie;
 • actul de identitate al solicitantului, în original și copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul deținerii lui;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii - 25 euro

Rechizite bancare: IBAN: BE 3 5 3 1 0 1 6 9 0 8 5 5 3 7
La rubrica ”communication” se va indica obligatoriu:
"Transcriere certificat divorț + numele și prenumele solicitantului"
Ambassade de Moldova, Bank account: 310169085537, SWIFT (BIC): BBRUBEBB ING Bank Bruxelles-Louise

Toate taxele consulare pot fi plătite doar prin transfer bancar la contul Ambasadei. Ambasada nu dispune de un terminal de plată pentru carduri.

În cazuri de urgență, cererea privind transcrierea actelor de stare civilă poate fi depusă personal sau prin procură, la Oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi în Republica Moldova.Întocmirea procurii poate fi solicitată la Ambasada RM in Belgia.

Adrese Oficii stare civilă în Republica Moldova: http://www.asp.gov.md/ro/node/2418

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES

Acte necesare:

 • extrasul actului de deces în format multiling, în original și copie;
 • actul de identitate (pentru atestarea apartenenței decedatului la cetățenia RM);
 • actul de identitate al declarantului, în original și copie;
 • actele de stare civilă care atestă gradul de rudenie a declarantului între declarant și decedat decedatul, în original și copie.

În cazuri de urgență, cererea privind transcrierea actelor de stare civilă poate fi depusă personal sau prin procură, la Oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi în Republica Moldova. Întocmirea procurii poate fi solicitată la Ambasada RM in Belgia.

Adrese Oficii stare civilă în Republica Moldova: http://www.asp.gov.md/ro/node/2418