Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Buletine de Identitate

Solicită o programare pentru prestarea serviciilor consulare aici:
PROGRAMARE on-line

 Termenul de prestareTaxa
Perfectarea buletinului de identitate 30 zile+ 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
45 euro
 15 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
50 euro
 5 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
60 euro
Perfectarea buletinului de identitate în caz de pierdere/furt30 zile+ 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
45 euro
 15 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
55 euro
 5 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
70 euro

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • 1 fotografie 10x15 cm și 2 fotografii 3x4 cm color, mat, pe fond alb;
 • Dovada imprimată a achitării taxei pentru serviciul consular efectuată cu 3 zile anticipat prestării serviciului (la orice sediu poștal BPOST (în cazul în care aveți reședință legală în statele Schengen), plată epay, orice terminal bancar, aplicație pe telefonul mobil);
 • actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • actul de identitate al reprezentantului legal (pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă);
 • documentele de stare civilă, după caz:
  • - certificatul de naștere (în cazul in care solicitanta/ul e celibatar/ă);
  • - certificatul de căsătorie(în cazul in care solicitanta/ul e căsătorit/ă);
  • - certificatul de divorț (în cazul in care solicitanta/ul l e divorțat/ă);
  • - certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui (în cazul in care solicitanta/ul și-a schimbat numele);
  • - certificatele de naștere ale copiilor minori;
  • - certificatul de deces al soțului/soției (în cazul în care solicitanta/ul este văduv/ă);
 • paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat;

  După caz, vor fi prezentate suplimentar:
 • extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;
 • avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă;
 • avizul de stabilire a identității, eliberat de instanța de judecată sau în cazul (persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute) eliberate de instituţiile respective;
 • declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern (se va completa la Ambasadă);
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;

Rechizite bancare:
IBAN: BE 3 5 3 1 0 1 6 9 0 8 5 5 3 7
La rubrica ”Communication libre” se va indica obligatoriu:
BULETIN+ numele și prenumele solicitantului
Destinatar plată: Ambassade de Moldova.
Bank account: 310169085537, SWIFT (BIC): BBRUBEBB
ING Bank Bruxelles-Louise

Toate taxele consulare pot fi plătite anticipat doar prin transfer bancar la contul Ambasadei.

Ambasada nu dispune de un terminal de plată pentru carduri bancare.