Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei

A A A

Buletine de Identitate

Solicită o programare pentru prestarea serviciilor consulare aici: https://programareambasada.setmore.com/

BULETIN DE IDENTITATE

Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente (în original + 2 fotocopii):

a) buletinul de identitate și fișa de însoțire;
b) 1 fotografie 100 x 150 şi 2 fotografii – 035 x 045;
c) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
d) actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul minorilor);
e) certificate de stare civilă (după caz):

  •  certificatul de naştere (în cazul nașterii în afara teritoriului Republicii Moldova, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris);
  • certificatul de căsătorie(în cazul căsătorie încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris);
  • certificatul de divorţ;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 16 ani;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei;

f) extrasul de pe actul de căsătorie;
g) avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
h) dovada înregistrării la domiciliu/reşedinţă sau avizul privind eliberarea actului de identitate fără înregistrare la domiciliu;
i) dovada achitării taxelor consulare, taxelor aferente, costului actului de identitate şi, după caz, a taxei de stat (bonurile de plată).

Atenție! Buletinul de identitate este un document obligatoriu pentru cetățenii Republicii Moldova începând cu vârsta de 16 ani.

Important!
- Prezența solicitantului buletinului și a reprezentantului legal la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea / perfectarea buletinului prin procură.
- Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal / reprezentantul legal sau prin procură.

TAXELE pentru eliberarea buletinului de identitate

Notă:
Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a buletinului de identitate în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 15 zile pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!

 

Eliberarea buletinului de identitate30 zile45 euro
15 zile50 euro
5 zile60 euro
Eliberarea buletinului de identitate în locul actului declarat pierdut30 zile45 euro
15 zile55 euro
5 zile70 euro
Eliberarea buletinului de identitate provizoriu24 ore44 euro

Cerinţele faţă de fotografia 100x150 mm, prezentată de solicitant la documentare:

- Fotografia trebuie să fie color, recentă (nu mai veche de o lună)
- Fotografia trebuie să reprezinte imaginea facială a persoanei, cu umerii drepţi, cu privirea îndreptată direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, cu expresie neutră a feţei şi cu gură închisă, pe fundal alb.
- Ochii trebuie să fie deschişi şi neumbriţi de păr.
- Nu sunt permise fotografii cu capul acoperit şi frizuri ce închid faţa.
- Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe fundal.
- Pe fotografie trebuie să lipsească efectul “ochilor roşii”.