Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei

A A A

Căsătorie

SOLICITĂ O PROGRAMARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE AICI: https://programareambasada.setmore.com/

Pentru întrebări suplimentare sau expedierea dovezilor de plată pentru serviciile consulare prestate: bruxelles@mfa.gov.md

Înregistrarea căsătoriei între cetățeni ai Republicii Moldova

Pentru înregistrarea căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, viitorii soți se vor prezenta personal cu următoarele acte:

 • Declarația de căsătorie (formularul pot fi obținut la Ambasadă sau accesând următoarea pagină web: http://www.stare-civila.gov.md/pages/casatorie-inregistare);
 • Actele de identitate ale viitorilor soți, valabile (buletin de identitate și / sau pașaport);
 • Certificatele de naștere ale viitorilor soți;

  și după caz:
 • Dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare;
 • Decizia autorității administrației publice locale și acordul părinților, în cazul reducerii vârstei matrimoniale (pentru minorii sub vârsta de 18 ani);
 • Permisul de ședere eliberat de către autoritățile belgiene sau luxemburgheze.

Actele se vor prezenta în original + câte 2 fotocopii pentru fiecare act.

De asemenea, solicitanții vor prezenta dovada achitării taxei de 70 euro.

După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un singur părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pâna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada când ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.