Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Certificate

Certificate de naționalitate/cutumă/celibatar/individualitate

SOLICITĂ O PROGRAMARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE AICI: https://programareambasada.setmore.com/

Pentru întrebări suplimentare sau expedierea dovezilor de plată pentru serviciile consulare prestate: bruxelles@mfa.gov.md

 • certificat de confirmare a naționalității;
 • certificat de cutumă (sunt solicitate de Primăria belgiană/luxemburgheză în cazul căsătoriilor/divorțului/ nașterii copiilor etc);
 • certificat de confirmare a stării civile (celibatar, căsătorie, divorț);
 • certificat de individualitate / conformitate;
 • alte confirmări în baza actelor de indentitate și de stare civilă moldovenești.

Pentru obținerea certificatelor, este necesar să aveți o programare și următoarele acte:

 • pașaportul moldovenesc valabil, însoțit de o copie xerox al paginii cu fotografia solicitantului și alte acte necesare pentru redactarea certificatului (de ex. permisul de conducere moldovenesc, permisul de ședere belgian, documentul cu transliterarea greșita a numelui în certificatul de naștere sau alt act doveditor) + copie xerox;
 • confirmarea (imprimată) achitarii taxei consulare de 35 euro pe contul Ambasadei BE 35 310 1690855 37 (la rubrica ”communication” se vor indica NUMELE, PRENUMELE solicitantului si cuvântul ”CERTIFICAT”).

Solicitarea documentelor din Republica Moldova

SOLICITĂ O PROGRAMARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE AICI: https://programareambasada.setmore.com/

Pentru întrebări suplimentare sau expedierea dovezilor de plată pentru serviciile consulare prestate: bruxelles@mfa.gov.md

Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare pot solicita prin intermediul Ambasadei unele acte din Republica Moldova:

 • Cazier judiciar
 • Duplicat al actului de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, deces)
 • Extras multilingv de pe actul de stare civilă
 • Certificat privind cuantumul îndemnizațiilor de maternitate/pensiilor etc

Cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Regatul Belgiei și Marele Ducat de Luxemburg pot solicita Certificatul consular privind cazierul judiciar eliberat de Ambasadă în limba franceză, română sau engleză care nu necesită apostilare/legalizare. Dosarul pentru obținerea certificatului de cazier se depune personal la Secția Consulară a Ambasadei, iar în cazul în care solicitantul locuiește în Luxemburg sau la o distanță mare de Bruxelles, este posibilă solicitarea prin email a serviciului, cu prezentarea cetățeanului doar 1 singură dată la Ambasadă, pentru ridicarea actului perfectat. Pentru solicitarea serviciului e necesară o PROGRAMARE PREALABILĂ efectuată la adresa electronică bruxelles@mfa.gov.md sau telefonic la numărul +3226260083 în intervalul de orar 15.00-17.00 de luni pînă joi.

Cererea se depune de către:

 • solicitant personal;
 • reprezentantul legal (părinte, tutore) al minorului (care nu a împlinit 18 ani);
 • reprezentantul împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura întocmită la un notar din Belgia sau Luxemburg trebuie sa fie legalizată cu apostilă şi tradusă în limbă română, iar traducerea, la fel, urmează să fie apostilată de către autorităţile belgiene sau luxemburghze.

Acte necesare a fi prezentate:

 • cererea completată, care poate fi descărcată aici sau obținută la Secția consulară a Ambasadei;
 • buletinul de identitate sau pașaportul valabil, însoțit de o copie xerox;
 • bonul de achitare a taxei consulare pentru serviciul consular de 35 euro achitați prin transfer pe contul Ambasadei

BE 35 310 1690855 37.
La rubrica ”COMMUNICATION libre” se va indica: ” Prenumele, Numele solicitantului +CAZIER”.

Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale, care poate dura pînă la 5 zile lucrătoare. Solicitantul va fi informat telefonic sau prin email despre ziua cînd certificatul poate fi ridicat de la Secţia Consulară a Ambasadei.

Duplicat al actului de stare civilă

Dosarul pentru obținerea certificatelor se depune personal de solicitant la Secția Consulară a Ambasadei, iar în cazul în care solicitantul locuiește în Luxemburg sau la o distanță mare de Bruxelles, este posibilă solicitarea prin email a serviciului, cu prezentarea cetățeanului doar 1 singură dată la Ambasadă, pentru ridicarea actului perfectat. Pentru solicitarea serviciului e necesară o PROGRAMARE PREALABILĂ efectuată la adresa electronică bruxelles@mfa.gov.md sau telefonic la numărul +3226260083 în intervalul de orar 15.00-17.00 de luni pînă joi.

Pentru solicitarea duplicatului certificatului de stare civilă, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 • Actul de identitate (original și copie) al titularului duplicatului;
 • Cererea de modelul respectiv completată (naștere F-35, căsătorie F-32, divorț F-33, deces F-34, schimbarea numelui și/sau prenumelui F-46);
 • bonul de achitare a taxei consulare pentru serviciul consular de 35 euro achitați prin transfer pe contul Ambasadei

BE 35 310 1690855 37.
La rubrica ”COMMUNICATION libre” se va indica: ” Prenumele, Numele solicitantului +certificat”.

Durata obținerii duplicatelor actelor de stare civilă - în mediu 45 zile.

Extras multilingv de pe actul de stare civilă

Dosarul pentru obținerea certificatelor se depune personal de solicitant la Secția Consulară a Ambasadei, iar în cazul în care solicitantul locuiește în Luxemburg sau o distanță mare de Bruxelles, este posibilă solicitarea prin email a serviciului, cu prezentarea cetățeanului doar 1 singură dată la Ambasadă, pentru ridicarea actului perfectat. Pentru solicitarea serviciului e necesară o PROGRAMARE PREALABILĂ efectuată la adresa electronică bruxelles@mfa.gov.md sau telefonic la numărul +3226260083 în intervalul de orar 15.00-17.00 de luni pînă joi.

Pentru solicitarea extrasului de pe actul de stare civilă, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 • Actul de identitate (original și copie) al titularului actului de stare civilă;
 • Certificatul de naştere/căsătorie/deces în dependență de caz (original şi copie xerox) ;
 • Cererea de modelul respectiv completată (naștere F-55, căsătorie F-56, deces F-57);
 • bonul de achitare a taxei consulare pentru serviciul consular de 35 euro achitați prin transfer pe contul Ambasadei

BE 35 310 1690855 37.
La rubrica ”COMMUNICATION libre” se va indica: ” Prenumele, Numele solicitantului +certificat plurilingv”.

Durata obținerii extraselor multilingve de de actele de stare civilă - în mediu 45 zile .

Verificați posibilitatea solicitării din Moldova a altor informații decât cele indicate mai sus la adresa electronică bruxelles@mfa.gov.md sau telefonic la numărul +3226260083 în intervalul de orar 15.00-17.00 de luni pînă joi.