Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei

A A A

Cetăţenia

REDOBÎNDIREA CETĂŢENIEI REPUBLICII MOLDOVA

 

Pentru redobindirea cetateniei Republicii Moldova, fostii cetateni ai Republicii Moldova domicliati permanent pe teritoriul statelor Benelux pot depune cererile respective la Ambasada.

 

Pentru examinarea dosarului, este necesar de prezentat:

 

 • autobiografia, in care se indica perioada de domiciliere in Republica Moldova si data stabilirii in strainatate, date despre starea civila, locul domiciliului, activitatea de munca, date despre rudele apropiate: parinti, sot, sotie), copii, motivul pierderii cetat,eniei moldovenesti;
 • adeverinta de la domiciliu despre componenta familiei;
 • adeverinta privind renuntarea la cetatenia moldoveneasca sau copia hotararii privind retragerea cetateniei Republicii Moldova (in cazul in care persoana detine documentul nominalizat);
 • copia actului de identitate;
 • patru (4) fotografii de marimea 4,5 X 3,5 cm;
 • cazierul judiciar din tara de domiciliere;
 • copia bonului de plata a taxei consulare.

 

RENUNŢAREA LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Pentru renuntarea de la cetatenia Republicii Moldova, in primul rind este necesar de a avea permisiunea pentru stabilirea la domiciliu permanent peste hotare, dupa care se perfecteaza dosarul pentru renuntare.

 

I. Pentru perfectarea demersului referitor la obtinerea permisiunii pentru plecarea la domiciliu permanent peste hotare, solicitantul urmeaza sa prezinte:

 

 • cererea-chestionar "A" (se completeaza la Ambasada);
 • pasaportul pentru plecari peste hotare;
 • buletinul de identitate cu fisa de insotire;
 • livretul militar (pentru supusi militar);
 • adeverinta de pensionar (pentru pensionari);
 • certificatul de nastere;
 • certificatele de nastere ale copiilor minori (pina la 16 ani);
 • certificatul de casatorie, sau de stare civila (pentru celibatari), sau certificatul de divort;
 • certificatul privind schimbarea numelui si/sau prenumelui (daca a fost schimbat dupa nastere);
 • diploma de studii tehnice, bacalaureat sau studii superioare;
 • certificatul de la ultimul loc de munca (studii) in Republica Moldova privind concedierea (exmatricularea) si lipsa oricaror pretentii catre solicitant, sau certificat de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind lipsa datoriilor fata de bugetul public;
 • consimtamintul autentificat notarial al parintilor solicitantului, care au ramas sa domicilieze in Moldova, referitor la plecarea la domiciliu permanent peste hotare a solicitantului (daca unul din parinti sau ambii sint decedati - se prezinta certificatele respective de deces);
 • consimtamintul autentificat notarial al unuia din parinti, care a ramas sa domicilieze in Moldova, referitor la plecarea la domiciliu permanent a copilului minor, nascut din casatorie comuna cu solicitantul, sau hotarirea judiciara privind decaderea unuia din parinti din drepturile parintesti;
 • patru (4) fotografii - 35x45 mm;
 • copia bonului de plata a taxei consulare.

 

II. Pentru renuntarea la cetatenia Republicii Moldova, se prezinta:

 

 • cerere - chestionar (se completeaza la Ambasada);
 • autobiografia;
 • adeverinta apostilata de la domiciliu despre componenta familiei, tradusa;
 • adeverinta apostilata privind detinerea sau dobindirea cetateniei straine ori garantia dobindirii acestei cetatenii (valabila nu mai putin de un an din data depunerii cererii), cu traducere, sau pasaportul altui stat;
 • pasaportul (valabil nu mai putin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de nastere al solicitantului;
 • certificatele de nastere ale copiilor;
 • certificatul de casatorie si/sau divort sau stare civila;
 • declaratia in scris a copilului in virsta de la 14 pina la 18 ani privind consimtamintul sau de a renunta la cetatenia Republicii Moldova. Aceasta declaratie se perfecteaza si autentifica la Consulat;
 • declaratia autentificata notarial a parintelui, cetatean al Republicii Moldova, privind consimtamintul la renuntarea la cetatenia Republicii Moldova a copilului sau minor impreuna cu celalalt parinte, sau certificatul privind neapartenenta la cetatenia Republicii Moldova a celuilalt parinte care nu renunta la cetatenia Republicii Moldova;
 • acordul ambilor parinti, cetateni ai Republicii Moldova, privind renuntarea copilului minor la cetatenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenenta parintilor la cetatenia Republicii Moldova (daca actele respective se depun numai in privinta copilului);
 • declaratiile (gratuite) cetatenilor privind cunoasterea prevederilor articolului 16 al Legii cu privire la cetatenia Republicii Moldova (garantarea redobindirii cetateniei);
 • sase (6) fotografii - 35x45 mm;
 • copia bonului de plata a taxei consulare.

 

Toate originalele actelor de stare civila (certificatul de nastere, casatorie, divort, etc.), eliberate de organele competente din afara Republicii Moldova, urmeaza a fi apostilate si traduse.