Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Cooperarea cu NATO

Primele contacte ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica au fost stabilite dupa declararea independentei tarii. La 20 decembrie 1991, la Bruxelles, a avut loc reuniunea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantica (CCNA), creat in urma hotaririi reuniunii la nivel inalt a tarilor membre ale NATO de la Roma din 7-8 noiembrie 1991. Scopul crearii CCNA a fost de a institui un organism permanent de consultari intre adversarii de alta data in problemele primordiale de securitate europeana. La prima reuniune CCNA a participat Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, tara noastra devenind astfel stat membru al acestui Consiliu.

 

La 6 ianuarie 1994, cu ocazia reuniunii la nivel inalt a Aliantei Nord-Atlantice, la care a fost examinata initiativa americana "Parteneriatul pentru Pace", Republica Moldova si-a exprimat interesul de a adera la acest Program.

 

La 16 martie 1994, la Bruxelles, la Cartierul General NATO, a avut loc prima intrevedere a Presedintelui Republicii Moldova cu Secretarul General NATO urmata de semnarea Documentului-cadru al Programului "Parteneriatul pentru Pace".

 

La 29 mai 1997, la Sintra, Portugalia, a avut loc reuniunea CCNA in formatul Ministrilor de Externe. Pornind de la necesitatea stabilirii unor relatii noi cu partenerii de cooperare, NATO a propus transformarea CCNA intr-o structura mai adecvata - Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic (CPEA).

 

In vederea coordonarii cit mai eficiente a activitatilor pe linia NATO, la 16 decembrie 1997 a fost instituita Misiunea Republicii Moldova pe linga NATO. Functia de sef al Misiunii este exercitata de ambasadorul Republicii Moldova in Regatul Belgiei.

 

Tot din anul 1997, RM si-a extins colaborarea cu NATO si in domeniul stiintific.

 

Dialogul politic a continuat prin vizita de lucru a Presedintelui RM la Bruxelles (25-27 ianuarie 1998), in cadrul careia seful statului a avut intrevederi cu Secretarul General NATO si cu Secretarul General UEO.

 

Vizita de lucru la Chisinau a Secretarului General NATO in perioada 28-29 ianuarie 1998 a constituit o noua etapa in dezvoltarea raporturilor RM - NATO. Vizita a avut mai multe scopuri, printre care si evaluarea perspectivelor colaborarii Republicii Moldova in cadrul Parteneriatului pentru Pace.

 

O nou? vizita a Presedintelui RM la Cartierul General NATO a avut loc la 28 iunie 2001, zi оn care a fost semnat Memorandumul de intelegere intre Republica Moldova si Agentia NATO pentru Mentinere si Aprovizionare (NAMSO) privind cooperarea in domeniul logistic.

 

Urmare acestui Memorandum, a fost posibila crearea in anul 2002 a unui Fond de afectare speciala, finantat de tarile membre NATO si destinat distrugerii unui lot de mine antipersonal si munitii cu termen expirat din dotarea Armatei Nationale a RM, precum si a unei cantitati importante de combustibil rachetar de tip melanj. Proiectul a fost implementat de Agentia NATO pentru Mentinere si Aprovizionare Tehnica (NAMSA). Gratie acestui proiect, a fost eliminat un pericol ecologic de proportii si realizate, inainte de termen, prevederile de baza ale Conventiei de la Ottawa cu privire la interzicerea minelor antipersonal, Republica Moldova fiind printre primele state din regiune care a exclus acest tip de arme din arsenalele sale. Un alt proiect pe cale de realizare cu suportul financiar al Aliantei este si cel al distrugerii stocurilor de pesticide interzise si inutilizabile in Republica Moldova.

 

Incepind cu anul 2002, RM este parte la Grupul de Cooperare in domeniul Securitatii in Sud-Estul Europei (SEEGROUP), parte a Initiativei sud-est europene (SEEI) care intruneste in prezent 20 state membre si 14 partenere.

 

O delegatie condusa de seful statului a participat la 28-29 iunie 2004 la Summit-ul CPEA/NATO de la Istanbul. Forul Aliantei a adoptat o noua strategie a Parteneriatului Euro-Atlantic axata pe recentrare si reinoire acordand prioritate asistentei tarilor ce implementeaza Planurile de actiuni: individuale (IPAP), privind crearea institutiilor de aparare (PAP-DIB), de combatere a terorismului (PAP-T) etc. Strategia contine referinte favorabile la RM. Angajamentul NATO vizavi de cooperarea cu RM a fost reiterat in textul Comunicatului final al summit-ului Consiliului Nord-Atlantic (NAC) (p. 32).

 

La 7 iunie 2005, Presedintele Republicii Moldova a vizitat Cartierul General al Aliantei si a participat la reuniunea NAC. In cadrul acesteia, a fost declarata intentia tarii noastre de a adopta un Plan Individual de Actiuni al Parteneriatului (IPAP).

 

Drept urmare, Planul Individual de Actiuni al Parteneriatului Republica Moldova - NATO, care marcheaza o etapa calitativ noua in cooperarea dintre cele doua parti, a fost adoptat de catre Consiliul Nord-Atlantic al Aliantei la 19 mai si, respectiv, de Guvernul Republicii Moldova la 24 mai 2006. Documentul fixa un sir de obiective importante, precum aprofundarea cooperarii RM cu structurile si institutiile europene si euroatlantice, promovarea reformelor democratice in diverse domenii, reformarea si modernizarea sectorului de securitate si aparare, consolidarea controlului democratic asupra fortelor armate etc.

 

La 3 aprilie 2008, o delegatie condusa de Presedintele Republicii Moldova a participat la lucrarile Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic in formatul sefilor de stat si de guvern in cadrul Summit-ului Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord de la Bucuresti.

 

La 30 octombrie 2008, Jaap de Hoop Scheffer, Secretar General NATO, a efectuat o vizita de lucru la Chisinau. Inaltul demnitar al Aliantei a avut intrevederi cu Presedintele RM, Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene si Ministrul Apararii. Programul a mai cuprins o prelegere la Universitatea de Stat din Moldova si o vizita la Centrul de informare si documentare NATO.

 

La 29 septembrie 2009, Prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat a efectuat o vizita la Cartierul General NATO si a avut o intrevedere cu Secretarul General adjunct NATO Claudio Bisogniero. Dl Vlad Filat a subliniat interesul Republicii Moldova pentru dezvoltarea dialogului politic si cooperarii practice cu Alianta Nord-Atlantica in conformitate cu prevederile Planului Individual de Actiuni al Parteneriatului (IPAP) RM-NATO. A fost expusa intentia autoritatilor moldovenesti de a continua reformele in domeniul securitatii si apararii, fiind urmarit scopul modernizarii si implementarii unor standarde mai avansate in sectorul dat, edificarii capacitatilor adecvate pentru asigurarea securitatii statului, precum si pentru a raspunde la noile riscuri si provocari.

 

La 10 februarie 2010, dl Iuire Leanca, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, si dl Vitalie Marinuta, Ministrul Apararii, au avut o intrevedere cu dl Anders Fogh Rasmussen, Secretarul General NATO. In cadrul intrevederii s-a discutat cooperarea dintre Republica Moldova si Alianta Nord-Atlantica, membrii Guvernului RM apreciind inalt sprijinul Alian?ei in implementarea reformelor in sectorul de securitate si aparare al RM. Au fost examinate, de asemenea, posibilit??ile de mai departe de ob?inere a asisten?ei NATO pentru perfec?ionarea sistemului de instruire si modernizarea infrastructurii Institutului Militar „Alexandru cel Bun”, finalizarea Proiectului de distrugere a pesticidelor si substantelor chimice periculoase din RM, precum si in alte domenii.

 

In luna august 2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat versiunea actualizat? a Planului Individual de Ac?iuni al Parteneriatului (IPAP) RM - NATO. In prezent, Republica Moldova depune eforturi considerabile оn vederea implement?rii IPAP, pentru a accelera procesul de reforme оn sectoarele ap?r?rii ?i securit??ii na?ionale.

 

Informatii aditionale despre relatiile Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica pot fi vazute pe urmatoarele link-uri:

 

www.nato.int/cps

 

www.nato.int/science

 

www.nato.int/science

 

www.natochronicles.org