Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Divorț

SOLICITĂ O PROGRAMARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE AICI: https://programareambasada.setmore.com/

Pentru întrebări suplimentare sau expedierea dovezilor de plată pentru serviciile consulare prestate: bruxelles@mfa.gov.md

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei

Înregistrarea actului de divorţ la Ambasadă, în temeiul declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei are loc în cazul în care soţii nu au litigii referitoare la partajul proprietății comune sau la întreţinerea, educarea și domiciliul copiilor minori comuni (inclusiv înfiaţi) sau întreţinerea soţului/soției inapt/ă de muncă.

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei la Ambasadă. Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ. La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 • Cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor (va fi completată la Ambasadă);
 • actele de identitate eliberate de autoritățile Republicii Moldova (buletin de identitate sau pașaport valabil);
 • certificatul de căsătorie în original;
 • Declaraţia pe proprie răspundere că nu există litigii referitoare la partajul averii sau la întreţinerea copiilor minori comuni sau soţului/soției inapt de muncă (va fi perfectată la Ambasadă. Cost serviciu 10 euro achitați prin transfer bancar la contul Ambasadei:

  IBAN: BE 3 5 3 1 0 1 6 9 0 8 5 5 3 7
  La rubrica ”communication” se va indica obligatoriu:
  Declaratie + numele, prenumele ambilor soți
 • confirmarea achitării serviciului consular pentru înregistrarea divorțului de 270 euro achitat prin transfer pe contul bancar al Ambasadei:

  IBAN: BE 3 5 3 1 0 1 6 9 0 8 5 5 3 7
  La rubrica ”communication” se va indica obligatoriu:
  Divort + numele, prenumele ambilor soți