Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

PAŞAPORT NAŢIONAL

Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente (original şi copie):

a) actul de identitate de uz intern aflat în posesie;
b) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova sau paşaportul de tip sovietic pentru utilizare în străinătate;
c) certificate de stare civilă (după caz):

 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de divorţ;
 • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei;

d) extrasul de pe actul de căsătorie;
e) avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
f) documentele ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din evidenţa militară:
g) dovada achitării taxelor consulare, taxelor aferente, costului actului de identitate şi, după caz, a taxei de stat (bonurile de plată).

La eliberarea repetată a /paşaportului unei persoane mature, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale acesteia (nume, prenume, prenumele tatălui, data şi locul naşterii). În asemenea caz, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

În cazul eliberării paşaportului minorului se prezintă următoarele documente (original şi copie):

a) buletinul de identitate al minorului, care a împlinit vîrsta de 16 ani;
b) paşaportul minorului sau declaraţia de pierdere/furt/deteriorare a paşaportului acestuia;
c) buletinul de identitate sau paşaport naţional al RM sau altui stat al reprezentantului legal;
d) decizia autorităţii tutelare cu privire la instituirea tutelei/curatelei;
e) decizia instanţei de judecată cu privire la instituirea curatelei;
f) certificatul de naştere moldovenesc al minorului;
g) certificatul de căsătorie/divorţ moldovenesc al părinţilor (după caz);
h) acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege (original).

Atenție!!! În cazul când părinții minorului sunt divorțați, este obligatoriu acordul ambilor părinți.
În situaţiile în care se prezintă acordul ambilor părinţi, autentificat notarial sau legalizat de funcţionarul consular, nu este necesară prezentarea certificatului de căsătorie/divorţ.

IMPORTANT!

- Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea pașaportului prin procură.
- Pașaportul se perfecționează doar pentru solicitanții care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat / pierdut / furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
- Minorii care au împlinit vîrsta de 16 ani pot solicita pașaport doar dacă dețin buletin de identitate. În caz contrar sau în cazul în care buletinul este pierdut/furat, se solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.

PROCESARE!

- Termenul de procesare completă și eliberare a unui pașaport biometric în străinătate este de până la 45 de zile, în cazul în care se depune la termenul de confecționare în Republica Moldova la 30 de zile. Pașaportul personalizat este ulterior transmis Ambasadei la care a fost depusă cererea, de unde poate fi ridicat personal de titular.
- Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate nu dețin posibilitatea tehnică de a confecționa pașapoarte biometrice în cadrul misiunii.


TAXELE pentru eliberarea pașaportului

Notă:
Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a pașaportului în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 15 zile pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!

 

Eliberarea pașaportului adulți și copii peste 12 ani

30 zile

90 euro

15 zile

100 euro

5 zile

120 euro

Eliberarea pașaportului pentru copii sub 12 ani

30 zile

80 euro

15 zile

90 euro

5 zile

105 euro

 

Solicită o programare pentru prestarea serviciilor consulare aici: https://programareambasada.setmore.com/

 

BULETIN DE IDENTITATE

Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente (în original + 2 fotocopii):

a) buletinul de identitate și fișa de însoțire;
b) 1 fotografie 100 x 150 şi 2 fotografii – 035 x 045;
c) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
d) actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul minorilor);
e) certificate de stare civilă (după caz):

 •  certificatul de naştere (în cazul nașterii în afara teritoriului Republicii Moldova, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris);
 • certificatul de căsătorie(în cazul căsătorie încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris);
 • certificatul de divorţ;
 • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 16 ani;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei;

f) extrasul de pe actul de căsătorie;
g) avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
h) dovada înregistrării la domiciliu/reşedinţă sau avizul privind eliberarea actului de identitate fără înregistrare la domiciliu;
i) dovada achitării taxelor consulare, taxelor aferente, costului actului de identitate şi, după caz, a taxei de stat (bonurile de plată).

Atenție! Buletinul de identitate este un document obligatoriu pentru cetățenii Republicii Moldova începând cu vârsta de 16 ani.

Important!
- Prezența solicitantului buletinului și a reprezentantului legal la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea / perfectarea buletinului prin procură.
- Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal / reprezentantul legal sau prin procură.

TAXELE pentru eliberarea buletinului de identitate

Notă:
Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a buletinului de identitate în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 15 zile pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!

 

Eliberarea buletinului de identitate30 zile45 euro
15 zile50 euro
5 zile60 euro
Eliberarea buletinului de identitate în locul actului declarat pierdut30 zile45 euro
15 zile55 euro
5 zile70 euro
Eliberarea buletinului de identitate provizoriu24 ore44 euro

Cerinţele faţă de fotografia 100x150 mm, prezentată de solicitant la documentare:

- Fotografia trebuie să fie color, recentă (nu mai veche de o lună)
- Fotografia trebuie să reprezinte imaginea facială a persoanei, cu umerii drepţi, cu privirea îndreptată direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, cu expresie neutră a feţei şi cu gură închisă, pe fundal alb.
- Ochii trebuie să fie deschişi şi neumbriţi de păr.
- Nu sunt permise fotografii cu capul acoperit şi frizuri ce închid faţa.
- Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe fundal.
- Pe fotografie trebuie să lipsească efectul “ochilor roşii”.