Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Legalizarea documentelor

Solicită o programare pentru prestarea serviciilor consulare aici: https://programareambasada.setmore.com/

AUTENTIFICAREA NOTARIALĂ A PROCURILOR

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar sau permanent pe teritoriul Regatului Belgiei și Marelui Ducat de Luxemburg care doresc să împuternicească o persoană, care va reprezenta interesele în Republica Moldova pe diferite probleme şi în cadrul diferitor instituţii, se pot adresa personal la Ambasadă pentru autentificarea unor împuterniciri, cu prezentarea următoarelor documente:

    • actul de identitate moldovenesc, în original, valabil la data eliberării actului notarial (paşaportul sau buletinul de identitate + fişa de însoţire) şi o copie;

    • datele mandatarului (persoanei imputernicite prin procura): nume și prenume, codul personal, data și locul nașterii,  seria, numărul, data și locul emiterii actului de identitate.

    • alte documente/informații necesare pentru întocmirea actului notarial.

    • dovada achitării taxelor consulare. Preţul pentru autentificarea notarială a procurilor din numele persoanei fizice este 30 euro, din numele persoanei juridice - 60 euro.

Remărci:

Actele notariale:

- sunt semnate de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;

- se îndeplinesc în ziua prezentării tuturor documentelor necesare;

- se îndeplinesc în orele de program.

 

AUTENTIFICAREA NOTARIALĂ A DECLARAŢIILOR

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii se prezintă următoarele documente:

    • actul de identitate moldovenesc, în original, valabil (paşaport sau buletin de identitate) şi o copie a acestuia;

    • informaţia exactă privind numele și prenumele, codul personal, data și locul nașterii,  seria, numărul, data și locul emiterii actului de identitate al persoanei sau persoanelor în interesul cărora se autentifică semnătura pe declaraţie;

    • alte documente/informații necesare pentru întocmirea actului notarial;

    • dovada achitării taxelor consulare.  Preţul pentru autentificarea notarială a declaraţiilor constituie 10 euro. Declarația refuz moștenire - 50 euro.

Remărci:

Actele notariale:

- sunt semnate de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;

- se îndeplinesc în ziua prezentării tuturor documentelor necesare;

- se îndeplinesc în orele de program.

Atentie!

În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci cînd copilul călătorește cu unul dintre părinți, NU este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.

 

AUTENTIFICAREA COPIILOR de pe documente

Pentru certificarea copiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, se prezintă următoarele documente: 

    • un act de identitate valabil (paşaport sau buletin de identitate) şi o copie a acestuia;

    • originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată.

    • dovada achitării taxelor consulare.  Preţul pentru autentificarea fotocopiilor  constituie 2 euro.