Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Legalizarea documentelor

SOLICITĂ O PROGRAMARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE AICI: https://programareambasada.setmore.com/

Pentru întrebări suplimentare sau expedierea dovezilor de plată pentru serviciile consulare prestate: bruxelles@mfa.gov.md

  • PROCURI
  • LEGALIZAREA SEMNATURII (DECLARATII însoțire minori etc)
  • LEGALIZAREA COPIILOR DE PE DOCUMENTE
  • LEGALIZAREA COPIILOR DE PE DOCUMENTE

În ziua programării, solicitantul se va prezenta la Ambasadă cu următoarele documente:

  • dovada achitării taxei consulare (chitanță, bon);
  • buletinul de identitate moldovenesc sau pașaportul valabil + o copie xerox;
  • datele mandatarului (datele persoanei imputernicite prin procură): copie xerox a buletinul de identitate moldovenesc sau a pașaportului valabil al persoanei împuternicite sau în lipsa unei copii a actelor de identitate, se va prezenta în scris numele și prenumele, codul numeric personal, data și locul nașterii, seria, numărul, data și locul emiterii actului de identitate (pașaportului sau buletinului de identitate moldovenesc);
  • alte documente/informații necesare solicitate de funcționarul consular pentru întocmirea actului notarial.

Costuri:

autentificarea procurii din numele persoanei fizice30 euro
autentificarea procurii din numele persoanei juridice60 euro
Legalizarea semnăturii (Declarație însoțire minori peste hotare, paternitate etc)10 euro
Certificarea copiilor de pe actele originale2 euro/pagină
Declarația refuz moștenire50 euro

Actele notariale:

  • sunt semnate de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
  • se îndeplinesc în ziua prezentării tuturor documentelor necesare (cu programare prealabilă);

Toate taxele consulare vor fi plătite prin transfer bancar la contul Ambasadei
Rechizite bancare: IBAN: BE 3 5 3 1 0 1 6 9 0 8 5 5 3 7

Ambassade de Moldova, Bank account: 310169085537, SWIFT (BIC): BBRUBEBB ING Bank Bruxelles-Louise.

La rubrica ”COMMUNICATION libre” se va indica neaparat tipul actiunii consulare: (DECLARAȚIE sau PROCURA sau CERTIFICARE COPIE+ numele, prenumele solicitantului (titularul actului notarial).

Ambasada nu dispune de un terminal de plată pentru carduri.