Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Pașapoarte

Solicită o programare pentru prestarea serviciilor consulare aici:
PROGRAMARE on-line

Costuri perfectare pașaport cetățeni cu vârsta mai mică de 12 ani:

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePreţul
Perfectarea paşaportului cetăţeanului RM în străinătate cu vârsta sub 12 ani30 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
80 euro
15 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
90 euro
5 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
105 euro

Costuri perfectare pașaport cetățeni cu vârsta de 12 sau mai mare de 12 ani:

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePreţul
Perfectarea paşaportului cetăţeanului RM cu vârsta de 12 sau mai mare de 12 ani30 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
90 euro
15 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
100 euro
5 zile + 2 saptamâni
transport poștă diplomatică
120 euro

Notă: Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova se eliberează în exclusivitate pașapoarte cu date biometrice (amprente, semnătură și fotografie digitală). În pașapoartele părinților nu se includ datele despre copiii minori.

În ziua programării, se va prezenta:

 • Buletinul de identitate moldovenesc valabil, în original + 1 copie xerox (perfectarea buletinului de identitate este obligatorie pentru persoanele care au 16+);
 • Pașaportul vechi/expirat/deteriorat în original + 1 copie xerox a paginii cu foto. În cazul perfectării pașapoartelor pentru minori, părintele însoțitor va prezenta certificatul de căsătorie, pașaportul. În cazul părinților necăsătoriți, ambii părinți vor face obligatoriu declarații de confirmare a identității minorului și de accept pentru perfectarea pașaportului (declarațiile pot fi făcute în ziua programării la Ambasadă).
 • Certificatele corespunzătoare care atestă stare civilă a persoanei:
  • - certificatul de naștere (în cazul in care solicitanta/ul e celibatar/ă);
  • - certificatul de căsătorie(în cazul in care solicitanta/ul e căsătorit/ă);
  • - certificatul de divorț (în cazul in care solicitanta/ul l e divorțat/ă);
  • - certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui (în cazul in care solicitanta/ul și-a schimbat numele);
  • - certificatul de deces al soțului/soției (în cazul în care solicitanta/ul este văduv/ă);
 • paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat;
 • Declarația de pierdere, furt sau deteriorare a pașaportului (va fi completată la Ambasadă) - în caz de necesitate, va fi prezentată și o fotografie 3,5cm x 4,5cm;
 • Dovada imprimată a achitării taxei pentru serviciul consular efectuată cu 3 zile anticipat prestării serviciului (la orice sediu poștal BPOST (în cazul în care aveți reședință legală în statele Schengen), plată epay, orice terminal bancar, aplicație pe telefonul mobil);

Rechizite bancare:
IBAN: BE 3 5 3 1 0 1 6 9 0 8 5 5 3 7
La rubrica ”Communication libre” se va indica obligatoriu:
Pașaport + numele și prenumele solicitantului
Destinatar plată: Ambassade de Moldova.
Bank account: 310169085537, SWIFT (BIC): BBRUBEBB
ING Bank Bruxelles-Louise

Toate taxele consulare pot fi plătite anticipat doar prin transfer bancar la contul Ambasadei.

Ambasada nu dispune de un terminal de plată pentru carduri bancare.