Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei

A A A

Pașapoarte


Solicită o programare pentru prestarea serviciilor consulare aici: https://programareambasada.setmore.com/

 

PAŞAPORT NAŢIONAL

Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente (original şi copie):

a) actul de identitate de uz intern aflat în posesie;
b) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova sau paşaportul de tip sovietic pentru utilizare în străinătate;
c) certificate de stare civilă (după caz):

  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorţ;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei;

d) extrasul de pe actul de căsătorie;
e) avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
f) documentele ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din evidenţa militară:
g) dovada achitării taxelor consulare, taxelor aferente, costului actului de identitate şi, după caz, a taxei de stat (bonurile de plată).

La eliberarea repetată a /paşaportului unei persoane mature, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale acesteia (nume, prenume, prenumele tatălui, data şi locul naşterii). În asemenea caz, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

În cazul eliberării paşaportului minorului se prezintă următoarele documente (original şi copie):

a) buletinul de identitate al minorului, care a împlinit vîrsta de 16 ani;
b) paşaportul minorului sau declaraţia de pierdere/furt/deteriorare a paşaportului acestuia;
c) buletinul de identitate sau paşaport naţional al RM sau altui stat al reprezentantului legal;
d) decizia autorităţii tutelare cu privire la instituirea tutelei/curatelei;
e) decizia instanţei de judecată cu privire la instituirea curatelei;
f) certificatul de naştere moldovenesc al minorului;
g) certificatul de căsătorie/divorţ moldovenesc al părinţilor (după caz);
h) acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege (original).

Atenție!!! În cazul când părinții minorului sunt divorțați, este obligatoriu acordul ambilor părinți.
În situaţiile în care se prezintă acordul ambilor părinţi, autentificat notarial sau legalizat de funcţionarul consular, nu este necesară prezentarea certificatului de căsătorie/divorţ.

IMPORTANT!

- Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea pașaportului prin procură.
- Pașaportul se perfecționează doar pentru solicitanții care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat / pierdut / furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
- Minorii care au împlinit vîrsta de 16 ani pot solicita pașaport doar dacă dețin buletin de identitate. În caz contrar sau în cazul în care buletinul este pierdut/furat, se solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.

PROCESARE!

- Termenul de procesare completă și eliberare a unui pașaport biometric în străinătate este de până la 45 de zile, în cazul în care se depune la termenul de confecționare în Republica Moldova la 30 de zile. Pașaportul personalizat este ulterior transmis Ambasadei la care a fost depusă cererea, de unde poate fi ridicat personal de titular.
- Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate nu dețin posibilitatea tehnică de a confecționa pașapoarte biometrice în cadrul misiunii.


TAXELE pentru eliberarea pașaportului

Notă:
Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a pașaportului în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 15 zile pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!

 

Eliberarea pașaportului adulți și copii peste 12 ani

30 zile

90 euro

15 zile

100 euro

5 zile

120 euro

Eliberarea pașaportului pentru copii sub 12 ani

30 zile

80 euro

15 zile

90 euro

5 zile

105 euro