Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Integrare europeană

Relaţiile RM-UE

Integrarea europeană un deziderat fundamental al politicii interne şi externe a Republicii Moldova şi al Guvernului, avînd un puternic potenţial de facilitare a coeziunii politice şi sociale a societăţii.

 

Odată implementarea Acordului de Asociere, liberalizarea regimului de vize şi integrarea treptată în piaţa internă a UE, are loc integrarea de facto a Republicii Moldova în spaţiul politic şi economic european. Totodată, Guvernul este dedicat întru totul obiectivului modernizării şi dezvoltării Republicii Moldova, pe care îl presupune integrarea europeană.

 

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost formal consacrate prin semnarea, la 28 noiembrie 1994, a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani cu posibilitatea prelungirii tacite. Documentul stabilea cadrul juridic al relaţiilor bilaterale între Moldova şi UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi avea ca obiective susţinerea Moldovei pentru: consolidarea democraţiei şi statului de drept cu respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor prin asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic; dezvoltarea durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă prin promovarea schimburilor comerciale, investiţiilor şi relaţiilor economice armonioase.

 

Următorul pas în apropierea RM-UE l-a constituit Planul de Acţiuni Moldova – UE, , elaborat în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi adoptat la Consiliul de Cooperare din februarie 2005. Planul de Acţiuni stabilea obiectivele strategice de cooperare iniţial pentru o perioadă de trei ani care ulterior a fost extinsă repetat.

 

Planul de Acţiuni RM-UE a fost înlocuit în 2014 de Agenda de Asociere, agreată în baza Acordului de Asociere RM – UE. În august 2017 a fost aprobată o nouă Agendă de Asociere pentru perioada anilor 2017-2019, conţinând priorităţi pe termen scurt şi mediul de cooperare RM-UE.

 

Totodată, suplimentar structurilor de cooperare stabilite prin Acordul de Asociere, dialogul politic între RM şi UE este asigurat prin intermediul reuniunilor în formatul Dialogului Politic UE-Moldova care se desfăşoară în mai multe formate în cadrul cărora se discută parcursul reformelor în RM, relaţiile RM-UE şi subiecte de interes comun în domeniul politicii externe şi de securitate.