Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Titlu de călătorie

SOLICITĂ O PROGRAMARE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE AICI: https://programareambasada.setmore.com/

Pentru întrebări suplimentare sau expedierea dovezilor de plată pentru serviciile consulare prestate: bruxelles@mfa.gov.md

Titlul de călătorie (TC) este un document de călătorie provizoriu, eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova.

Titlul de călătorie se eliberează dacă:

 • paşaportul este furat sau pierdut;
 • paşaportul este expirat, deteriorat şi/sau nu poate fi utilizat;
 • cetăţeanul s-a născut Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului şi/sau nu a avut niciodată paşaport

Deținătorul Titlului de Calatorie se va deplasa în Republica Moldova pe calea aerului, de preferință, cu o cursă directă (destinația finală- Aeroportul Internațional Chișinău) sau cu escală (destinația finală- Aeroportul Internațional Chișinău).

Termen de eliberare – până la 3 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri admisibile. Această perioadă poate fi prelungită pînă la cel mult 5 zile lucrătoare în cazuri particulare, şi anume atunci cînd este necesară examinarea mai aprofundată a cererii de eliberare a titlului de călătorie sau în cazul în care autorităţile naţionale sînt consultate.

Titlul de călătorie se foloseşte EXCLUSIV pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu pentru a călători în alte ţări.

Termen de valabilitate – 30 zile de la data eliberării.

Titlul de calatorie se elibereaza personal solicitantului sau în anumite cazuri, la cererea autoritatilor țării de resedință abilitate sa initieze asemenea demersuri.

Pentru obținerea titlului de călătorie, solicitantul:

 • Va cere o programare pentru obținerea titlului de călătorie la adresa electronică bruxelles@mfa.md;
 • În ziua programării, va prezenta dovada imprimată a plății de 25 euro (titlul de călătorie este eliberat gratuit pentru cetățenii sub 18 ani!!) efectuate prin transfer pe contul bancar al Ambasadei:
 • BE 3 5 3 1 0 1 6 9 0 8 5 5 3 7
  La rubrica ”communication”
  se va indica obligatoriu: TITLU CĂLĂTORIE, numele și prenumele solicitantului
  Ambassade de Moldova, Bank account: 310169085537, SWIFT (BIC): BBRUBEBB
  ING Bank Bruxelles-Louise
  Toate taxele consulare pot fi plătite prin transfer bancar la contul Ambasadei. Ambasada nu dispune de un terminal de plată pentru carduri.
 • Va completa un formular de cerere (la Ambasadă);
 • În cazul pierderii pașaportului biometric, va prezentadeclaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie (efectuată la orice Sector de Poliție din Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului);
 • Va prezenta două fotografii 35mm x 45mm;
 • Va prezenta dovada cetăţeniei Republicii Moldova (buletinul de identitate, paşaportul expirat, ieșit din uz sau deteriorat, permis de conducere, certificatul de naştere în cazul minorilor,) sau, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini - dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova.
 • În cazul solicitării titlului de călătorie pentru minorii născuți în Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului și care nu dețin certificat de naștere moldovenesc, se va prezenta Extrasul multilingv de pe actul de naștere eliberat de Primăriile belgiene sau luxemburgheze (trebuie specificat că se dorește anume acest tip de act la Primărie), pașaportul sau buletinul de identitate moldovenesc al părinților, certificatul de căsătorie/naștere/divorț al părinților, trei fotografii 35mm x 45mm ale minorului;
 • Prezintă documentele care atestă schimbarea numelui sau prenumelui, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decât cel menţionat în documentul de călătorie (după căsătorie, divorț);
 • În cazul cetăţenilor străini:motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sunt;

Legislația în domeniu: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346108