Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei

A A A

Titlu de călătorie

Toate serviciile consulare sunt prestate cu programare prealabilă.

Titlul de călătorie este un document de călătorie provizoriu, eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sunt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul:

1. înaintează un formular de cerere care se completează la Ambasada;
2. prezintă două fotografii 35mm x 45mm, iar pentru copiii care nu au fost documentaţi anterior – trei fotografii;
3. prezintă dovada cetăţeniei Republicii Moldova (buletinul de identitate, paşaportul, certificatul de naştere în cazul minorilor, permis de conducere în original și copie) sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini;
4. face dovada lipsei unui document de călătorie valabil (documentul de călătorie cu termenul de valabilitate expirat, documentul de călătorie deteriorat, documentul de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate, documentul de călătorie de model ieşit din uz, declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie care se completează la Ambasada, declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie care se completează la Ambasada);
5. motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sunt, în cazul cetăţenilor străini;
6. prezintă documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decât cel menţionat în documentul de călătorie;
7. prezintă dovada de achitării taxei consulare - 25 euro (titlul de călătorie este eliberat gratuit pentru persoanele sub 18 ani).

Termen de eliberare – până la 3 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri admisibile şi 8 zile lucrătoare în cazuri particulare.

Termen de valabilitate – 30 zile de la data eliberării.

Legislația în domeniu - https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103194&lang=ro