Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei, acreditată concomitent în Marele Ducat de Luxemburg

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor RepubliciiMoldova, întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă,  a copiei sau extrasului de pe actul  de stare civilă.

Prin intermediul Ambasadei, cetățenii Republicii Moldova pot solicita transcrierea actelor de stare civilă eliberate de instituțiile statelor străine.

Durata medie a transcrierii unui act de stare civilă este 40 zile.

Pentru informatii suplimentare, vizitati site-ul Agenției Servicii Publice - http://www.asp.gov.md/ro/node/3983

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE

Acte necesare:

 • extrasul actului de naștere în format multilingv (care conține semnătura și ștampila), în original și copie;
 • actele de identitate ale părinților, în original și copie;
 • certificatele de naștere ale parinților copilului în original și copie;
 • certificatul de căsătorie al parinților, în original și copie;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

Transcrierea actelor de naștere ale copiilor născuți în Belgia și Luxemburg este gratuită.
Certificatele de naștere eliberate de către Ambasadă nu conțin numărul de identificare al persoanei.

!!! În atenția cetățenilor Republicii Moldova care vor să transcrie actele de stare civilă emise de către autoritățile belgiene după data de 31 martie 2019, în registrul actelor de stare civilă al Republicii Moldova.

Autoritățile belgiene au schimbat modalitatea de perfectare și eliberare a actelor de stare civilă începând cu data de 31.03.2019. Înregistrarea tuturor actelor de stare civilă se face într-o Bază de Date Centrală (Banque de donées des Actes de l'État Civil, prescurtat BAEC care se actualizează automat): actele de stare civilă eliberate cetățenilor (naștere, căsătorie, deces, altele) sunt emise, semnate și arhivate exclusiv în format electronic în BAEC și pot fi citite cu aplicația "QR scanner" sau "QR reader" (codul QR are o dată de scadență de 3 luni și poate fi citit în aplicațiile Android sau IOS).

În prezent, Agenția Servicii Publice din Republica Moldova nu aprobă dosarele privind transcrierea actelor de stare civilă semnate prin codul QR, invocând încălcarea articolului 8 al Convenției de la Viena din 1976 referitor la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă.

Până la deblocarea situației, interesații, care vor să depună dosarele pentru transcrierea actelor la Ambasada Republicii Moldova, sau la oficiile Agențiilor Publice din Republica Moldova, vor solicita funcționarilor primăriilor unde a avut loc înregistrarea actului de stare civilă 1) extrasul simplu al actului de stare civilă (naștere, căsătorie sau deces) cu 2) aplicarea apostilei. 3) Extrasul actului de stare civilă se prezintă autorităților Republicii Moldova tradus de către un traducător autorizat, care la fel se apostilează.

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

Acte necesare:

 • extrasul actului de căsătorie în format multilingv (care conține semnătura și ștampila), în original și copie;
 • actele de identitate ale soților, în original și copie ;
 • certificatele de naștere ale soților, în original și copie;
 • certificatul de divorț al sotului/soției din căsătoria anterioară, în original și copie. În cazul în care sunt mai multe divorțuri se prezintă doar ultimul;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii - 25 euro (20 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă)

!!! În atenția cetățenilor Republicii Moldova care vor să transcrie actele de stare civilă emise de către autoritățile belgiene după data de 31 martie 2019, în registrul actelor de stare civilă al Republicii Moldova.

Autoritățile belgiene au schimbat modalitatea de perfectare și eliberare a actelor de stare civilă începând cu data de 31.03.2019. Înregistrarea tuturor actelor de stare civilă se face într-o Bază de Date Centrală (Banque de donées des Actes de l'État Civil, prescurtat BAEC care se actualizează automat): actele de stare civilă eliberate cetățenilor (naștere, căsătorie, deces, altele) sunt emise, semnate și arhivate exclusiv în format electronic în BAEC și pot fi citite cu aplicația "QR scanner" sau "QR reader" (codul QR are o dată de scadență de 3 luni și poate fi citit în aplicațiile Android sau IOS).

În prezent, Agenția Servicii Publice din Republica Moldova nu aprobă dosarele privind transcrierea actelor de stare civilă semnate prin codul QR, invocând încălcarea articolului 8 al Convenției de la Viena din 1976 referitor la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă.

Până la deblocarea situației, interesații, care vor să depună dosarele pentru transcrierea actelor la Ambasada Republicii Moldova, sau la oficiile Agențiilor Publice din Republica Moldova, vor solicita funcționarilor comunelor unde a avut loc înregistrarea actului de stare civilă 1) extrasul simplu al actului de stare civilă (naștere, căsătorie sau deces) cu 2) aplicarea apostilei. 3) Extrasul actului de stare civilă se prezintă autorităților RM tradus de către un traducător autorizat, care la fel se apostilează.

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DIVORȚ

Acte necesare:

 • sentința de divorț eliberată de organele competente din străinătate, legalizată/apostilată şi tradusă, în original și copie;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean al Republicii Moldova), în original și copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul deținerii lui;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii - 25 euro (20 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă)

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES

Acte necesare:

 • extrasul actului de deces în format multiling (care conține semnătura și ștampila), în original și copie;
 • actul de identitate (pentru atestarea apartenenței decedatului la cetățenia RM);
 • actul de identitate al declarantului, în original și copie;
 • actele de stare civilă care atestă gradul de rudenie a declarantului între declarant și decedat decedatul, în original și copie.

!!! În atenția cetățenilor Republicii Moldova care vor să transcrie actele de stare civilă emise de către autoritățile belgiene după data de 31 martie 2019, în registrul actelor de stare civilă al Republicii Moldova.

Autoritățile belgiene au schimbat modalitatea de perfectare și eliberare a actelor de stare civilă începând cu data de 31.03.2019. Înregistrarea tuturor actelor de stare civilă se face într-o Bază de Date Centrală (Banque de donées des Actes de l'État Civil, prescurtat BAEC care se actualizează automat): actele de stare civilă eliberate cetățenilor (naștere, căsătorie, deces, altele) sunt emise, semnate și arhivate exclusiv în format electronic în BAEC și pot fi citite cu aplicația "QR scanner" sau "QR reader" (codul QR are o dată de scadență de 3 luni și poate fi citit în aplicațiile Android sau IOS).

În prezent, Agenția Servicii Publice din Republica Moldova nu aprobă dosarele privind transcrierea actelor de stare civilă semnate prin codul QR, invocând încălcarea articolului 8 al Convenției de la Viena din 1976 referitor la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă.

Până la deblocarea situației, interesații, care vor să depună dosarele pentru transcrierea actelor la Ambasada Republicii Moldova, sau la oficiile Agențiilor Publice din Republica Moldova, vor solicita funcționarilor comunelor unde a avut loc înregistrarea actului de stare civilă 1) extrasul simplu al actului de stare civilă (naștere, căsătorie sau deces) cu 2) aplicarea apostilei. 3) Extrasul actului de stare civilă se prezintă autorităților RM tradus de către un traducător autorizat, care la fel se apostilează.